Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘stoisko na targi’

Slimak Sahary (Eremine desertorum) wkracza

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Ślimak Sahary (Eremine desertorum) wkracza w pustynię tak daleko jak sięga występowanie rosy nocnej, niezbędnego warunku jego czynnego życia. Jest więc ściśle mówiąc hygrofilem, mimo że• żyje na terenach opanowanych przez faunę, wybitnie kse- rofilową. Badania Kiihnelta pozwalają wyróżnić dwa główne typy przemiany materii zwierząt kserofilowych. J eden odznacza się szybkim pochłanianiem i po- wolnym oddawaniem wody przez utrudnioną lub uniemożliwioną, transpirację z powierzchni ciała. Jest to typ do którego należą ślimaki kserofilowe, zabez- pieczone przed parowaniem ciała warstwą śluzu i sko- rupą, a także należą tu znane powszechnie szkodniki domowe spośród owadów jak Anobium, mączniki, Der- mestes, rybiki i inne. Read the rest of this entry »

Comments Off