Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Dotyczy to przede wszystkim produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Dotyczy to przede wszystkim produkcji artykułów konsumpcyjnych. W dążeniu do utrzymania dużego popytu wielkie przedsię- biorstwa w szybkim tempie wprowadzają nowe artykuły na rynek dóbr konsumpcyjnych. Niektóre z tych artykułów w niewielkim tylko stopniu są nowością (w sensie nowej wartoś- ci użytkowej); większość służy zaspokojeniu nowych potrzeb lub dzięki wyższej jakości zaspokaja potrzeby w znacznie lepszy sposób 11. Rozbudzaniu tych potrzeb służy szeroki sy- stem reklamy. Konkurencja nowością jako nowy rodzaj konkurencji mo- nopolowej odgrywa bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu u Niektóre nowości pojawiają się wcześniej niż sprecyzowana zo- stała potrzeba, której zaspokojeniu ma służyć dany artykuł (np. Read the rest of this entry »

Comments Off