Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Woda i lad – dwa

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Woda i ląd – dwa główne środowiska życia Swiaty przeciWieństw Środowiska, w których żyją organizmy, można naj- ogólniej podzielić na wodę, powietrze, glebę i wnętrze organizmów. Jeżeli jednak wnętrze organizmów, jako w zasadzie wtórne środowisko zbliżymy do. płynnego a zwłaszcza morskiego, z którym ma ono pewne cechy wspólne, zaś glebę po której poruszają się i gdzie żyją liczne zwierzęta będziemy traktować razem z powietrzem jako środowisko przejściowe od wodne- go do lądowego; wówczas liczba zasadniczych śro- dowisk życia sprowadzi się do dwóch najważniejszych: wo d y i l ą d u. “Woda i ląd są to najbardziej sprzeczne żywioły spośród . wszystkich, wśród których na planecie naszej możliwe jest życie zwierząt … Read the rest of this entry »

Comments Off