Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘taśma samoprzylepna’

Liczne motyle dzienne i blonkówki,

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Liczne motyle dzienne i błonkówki, rozkoszujące się życiem podczas najbardziej usłonecznionych po- łudniowych godzin dnia,. przy lada zachmurzeniu przestają latać i kryją się wśród roślinności. Są to heliofile, prawdziwe dzieci słońca. Obronne reakcje świetlne mogą jednak ulegać mniej lub więcej raptownym zmianom w zależności od równocześnie ze światłem działającego innego czyn- nika. W zasadzie dodatnio fototropiczne pszczoły nie wylatują z ula przy niskiej temperaturze, choć słońce może świecić; ich fototropizm staje sięwtedy ujemny, wskazując że warunki cieplne w krańcowych razach u pszczół większą odgrywają rolę niż warunki świetlne. Read the rest of this entry »

Comments Off