Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘tworzywa sztuczne’

W pierwszym przypadku place powinny

Posted in Uncategorized  by admin
December 13th, 2018

W pierwszym przypadku płace powinny pobudzać do wysiłku, intensywności pracy (akord, systemy premiowe). W .drugim jest to zbędne, ponieważ natężenie pracy narzuca bieg taśmy produkcyjnej. Podobnie przy pro- dukcji zautomatyzowane]; gdzie przebieg procesu produkcyj- nego regulują serwomechaniżmy, nie ma potrzeby wzmaga- nia intensywności pracy, za pomocą systemu płac. Byłoby to nawet szkodliwe. Przedstawionymi wyżej kryteriami operuje się wewnątrz przedsiębiorstw i gałęzi. Read the rest of this entry »

Comments Off