Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Powszechnie znamy mechanizm oplukiwania skrzel

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Powszechnie znamy mechanizm opłukiwania skrzel u ryb prądem wody pobieranej przez otwór ustny, a wypuszczanej przez otwory boczne spod uchylających się nieustannie po- kryw skrzelowych. Małże wytwarzają prąd wody opłukujący skrzela, naprowadzany jednym a wypro- wadzany drugim syfonem. Pijawki wykonywają ru- chy oddechowe, przypominające niby falowanie dała w miejscu itp. Niemniej troszczą się zwierzęta wodne o zabezpie- czenie przepływu wody, a tym samym dostarczanie• tlenu swym jajeczkom i młodocianym stadiom roz- wojowym, jak wiadomo wymagającym do wzrostu i życia niezwykle intensywnej oksydacji. Ciernik bez przerwy wachluje wodę płetwami, -kierując prąd na jajeczka umieszczone w gniazdku. Różanka składa jajeczka do jamy skrzelowej małża. Niektóre ryby noszą w jamie ustnej młode pokolenie itp. Rozma- itość pod tym względem jest ogromna; kwestia me- chanizmówoddychania w wodzie należy do jednego z najbardziej urozmaiconych rozdziałów hydrobiologii. Walka o powietrze konieczne dla życia w środowisku wodnym jest bardzo widoczna. U najbardziej dla środowiska wodnego typowych zwierząt spotykamy się z dwoma sposobami oddy- chania, zwykłym, mało zróżnicowanym, poprzez dy- fundującą skórę i skrzelowym. Pierwszy nieznany w zasadzie u zwierząt powietrznych, charakteryzuje ogół najniższych i zazwyczaj drobnych zwierząt wod- nych. Z nieco większych form oddychają przez skórę np. pijawki a dodatkowo, bowiem mają płuca, także żaby. Drobność rozmiarów jest warunkiem bardzo ważnym tego pierwotnego sposobu oddychania, a to dlatego, że powierzchnia wzrasta do kwadratu; pod- czas gdy objętość proporcjonalnie do sześcianu. Orga- nizmy małych rozmiarów są uprzywilejowane przy takim sposobie oddychania. Mają większą stosunkowo powierzchnię, a wobec drobnych rozmiarów droga jaką odbywają przenikające do wnętrza cząsteczki tlenu jest niewielka i dosięga wszystkich komórek i zakątków ciała. Organizm większy ma powierzchnię bez porównania mniejszą. Robak o wadze 10 g może mieć powierzchnię około 40 cm>, tymczasem u czło- wieka’ 80 kg wagi na każde 10 g wagi przypada zaledwie 1 cm- czyli 1/40 powierzchni robaka. [przypisy: , Silniki do agd, regały metalowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Ogrzewanie podłogowe regały metalowe Silniki do agd