Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Róznice metod obu nauk -

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Różnice metod obu nauk – mówi Elton – z łatwością zrozumie ten, kto spróbuje z początku policzyć drzewa w lesie, a następnie myszy leśne żyjące pod korzeniami drzew. Ekologia jest nauką nowoczesną, której rozwój w dzisiejszym pojęciu datuje się zaledwie od ostatnich lat XIX W., ściśle mówiąc od czasu ukazania się kla- sycznej książki duńskiego botanika E. Warminga o zbiorowiskach roślinnych. Ekologia zwierząt kroczyła z pewnym – od dwudziestu do trzydziestu lat – opóźnieniem w stosunku do ekologii roślin, bo dopiero krystalizuje się jako nauka odrębna w początku XX w. Doszukując się jednak na szlaku dziejów ludzkości mniej lub więcej wyraźnych etapów, które wiodą do stanu i rozwoju ekologii w nowoczesnym pojęciu, wy- pada znacznie cofnąć się. Bowiem już Pliniusz, wielki naturalista rzymski, podzielił wszystkie zwierzęta na wodne (AquatiHa), lądowe (Terrestria) i latające (Vola- tiHa) , który to podział w pewnym stopniu można uwa- żać za prawzór zasadniczego podziału ekologicznego zwierząt . Jeżeli zechcemy traktować dane historii naturalnej poszczególnych gatunków jako materiał ekologiczny, to obficie już go gromadzili naturaliści XVIII w., zwłaszcza francuscy przyrodnicy Rćaumur i Buffon, którzy w swych obszernych dziełach, pierwszy w “Me- moires pour servir a I’Histoire des Insectes”, a Buffon w swej 44-tomowej .Bible de la Nature” zgromadzili ‘ olbrzymią ilość obserwacji dotyczących zwyczajów i sposobów życia zwierząt. Aleksander Humboldt wielki naturalista i geograf całościowym ujmowaniem zjawisk zbliżał się do ekologicznego patrzenia na przyrodę. Pierwszym naturalistą, który szerzej zaczął patrzeć na zjawiska życia, dostrzegając w nich ścisły związek ze światem otaczającym, był wielki podróżnik Al. Humboldt, który w swym szkicu “Pomysły do fizjo- nomiki roślin” (1806), zamieszczonym następnie w ogól- nym zbiorze “Obrazy natury”, podzielił cały świat roślinny na szereg typów fizjonomicznych, od których miał zależeć wygląd przyrody i, chociaż podział ten nie dotrwał do naszych czasów, był jednak pierwszą próbą ekologicznego patrzenia na rośliny, z uwzględnie- niem wpływów klimatu na ich ukształtowanie roz- siedlenie. [patrz też: , meble na zamówienie poznań, projektowanie wnętrz, Fototapety do kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Fototapety do kuchni meble na zamówienie poznań projektowanie wnętrz