Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Róznice polegaja jedynie na urozmaico-

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Różnice polegają jedynie na urozmaico- nych mechanizmach przystosowawczych, umożliwia- jących oddychanie w środowisku wodnym aparatem traci swą funkcję oddechową l staje się narządem unoszenia się. pierwotnie nieprzeznaczonym do warunków wodnych. W związku z tym powstało niemal tyle odchyleń tego aparatu, ile sposobów- życia owadów wodnych. Prawie każdy gatunek wodny inaczej rozwiązał pro- blem zaopatrywania tchawek w powietrze gazowe. Biomechanizmy oddechowe tych zwierząt mogą słu- żyć człowiekowi jako wzorce techniczne; więc hełm nurkowy stosowany przez Beebe’a do obserwacji pod- wodnych, to naśladowanie pewnych larw owadów (Eristalis), ryjących w dnie a połączonych z powierz- chnią długą rurką, przez którą przenika niezbędne powietrze; zaś klosz powietrzny pająka wodnego (topika) można uważać za prototyp dzwonu pod- wodnego, stosowanego przy’ pracach konstrukcyjnych w portach. Szczególną odmianą aparatu oddechowego owadów wodnych są s k r z e lot c h a w k i larw jętek, chró- Pająk topik i jego dzwon podwodny, ścików i ważek, będące w zasadzie delikatnymi mniej lub więcej – rozpłaszczonymi wyfałdowaniami skóry, przez które drogą dyfuzji przenika tlen do rozgałęzia- jących się wewnątrz a ślepo kończących się tchawek. Są to więc w pewnym stopniu organy przejściowego typu pomiędzy powietrznymi a wodnymi, ponieważ tlen przenika przez osmozę z wody, a nie z po- wietrza przez otworki wejściowe tchawek (przetch- linki) jak u dorosłych owadów wodnych. Inaczej nie- co, ale także osmotycznie, przenika tlen do tchawek larw pewnych ważek (Libellula, Aeschna), które wy- pełniają w tym celu wodą rozszerzoną część końcową jelita – mechanizm, który przez wytłaczanie tejże wody przez odbyt, jędnocześnie porusza zwierzę do przodu systemem rakietowym. . Płucodyszne ślimaki wodne, dobrze wszystkim zna- ne błotniarki, zatoczki leniwie pełzające- po dnie i roślinności wodnej, ściślej mówiąc ślizgające się po śluzie obficie przez własną nogę wydzielanym mają jamę płaszczową silnie unaczynioną, funkcjonu- jącą jako płuco, a więc organ typu lądowego, który nabyli ich przodkowie, ślimaki lądowe. [patrz też: , biuro detektywistyczne, płyta warstwowa, Firma transportowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro detektywistyczne Firma transportowa płyta warstwowa