Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Slimak Sahary (Eremine desertorum) wkracza

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ślimak Sahary (Eremine desertorum) wkracza w pustynię tak daleko jak sięga występowanie rosy nocnej, niezbędnego warunku jego czynnego życia. Jest więc ściśle mówiąc hygrofilem, mimo że• żyje na terenach opanowanych przez faunę, wybitnie kse- rofilową. Badania Kiihnelta pozwalają wyróżnić dwa główne typy przemiany materii zwierząt kserofilowych. J eden odznacza się szybkim pochłanianiem i po- wolnym oddawaniem wody przez utrudnioną lub uniemożliwioną, transpirację z powierzchni ciała. Jest to typ do którego należą ślimaki kserofilowe, zabez- pieczone przed parowaniem ciała warstwą śluzu i sko- rupą, a także należą tu znane powszechnie szkodniki domowe spośród owadów jak Anobium, mączniki, Der- mestes, rybiki i inne. Wszystkie słabo lub wcale nie transpirują poprzez powierzchnię ciała i w związku z tym najczęściej czułe są na wysokie temperatury; są łatwo narażone .na przegrzanie ciała. Należą tu również ciemne, o nocnych obyczajach owady pu- stynne i stepowe. Drugi typ kserofilów, reprezentowany przez więk- szość szarańczaków i pluskwiaków jak piewiki, ko- waliki (Pyrrhocoris) odznaczają się znaczną transpi- racją powierzchni ciała, lecz w związku z tym ubytek wody kompensują wzmożonym i częstym przyjmo- waniem soczystego pokarmu roślinnego. Dwa główne typy przemiany materii kserofilów zwierzęcych są w pewnym stopniu analogiczne do dwu typów kserofitów: spęczniałych, o znikomej transpiracji sukkulentów (tłustoszy) i “przE:>transpiro- wanych” kolczastych krzewów suchoroślowych . . Oprócz kserofilów i hygrofilów, które są grupami krańcowymi, należy wyróżnić grupę pośrednią – m e z o f i l ó w, owady jak chrabąszcz majowy, skorek, świerszcze, liczne pająki, a spośród ślimaków Clausi- lidae i in. Wyróżniają się niedostatecznym zabezpie- czeniem przed parowaniem, nie mają zdolności ab- sorpcji wody przez rurki Malpighiego ani przez specjalne gruczoły odbytowe, które mają kserofile. Ekologicznym miernikiem ustosunkowania się zwie- rzęcia do wilgotności jest wysuszająca siła powietrza, określana objętością wody wyparowanej w jednostce czasu z jednostki powierzchni. [podobne: , stoisko na targi, Drabiny magazynowe, mobilne piaskowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Drabiny magazynowe mobilne piaskowanie stoisko na targi