Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Stad potrzeba znacznego powiekszania dyfundujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Stąd potrzeba znacznego powiększania dyfundujących po- wierzchni u wszystkich większych i w szczególności bardziej aktywnych i ruchliwych zwierząt, które cechuje duże zapotrzebowanie tlenowe. Rolę tę spełniają skrzela, organy oddechowe, będące w zasadzie wyfałdowanymi na zewnątrz, znacznie powiększonymi dyfundującymi powierzchniami odde- chowymi, podczas gdy płuca kręgowców i tchawki owadów są wtłoczone do wnętrza ciała i zabezpieczone w ten sposób przed wysychaniem, które w środowisku wodnym nie grozi wyfałdowanym na zewnątrz skrze- lom. Morfologicznie skrzela są naj rozmaitsze, tworzące utwory delikatne i silnie z reguły unaczynione. U mło- dych kijanek skrzela są rozgałęzione, odstające od boków głowy i szczególnie typowe w swej prymi- tywnej budowie. Różnorodne pod względem kształtu i sprawności nie są wfęc organami homologicznym! u rozmaitych grup zwierzęcych. Są raczej organami analogicznymi, które łączy wspólna funkcja fizjolo- giczna – zabezpieczanie możliwie najkorzystniejszego przenikania tlenu do wnętrza ciała. Znajdują się też najczęściej w miejscach najłatwiejszego zetknięcia się ze środowiskiem wodnym. Zwierzęta wtórnie wodne Takie stosunki istnieją u zwierząt pierwotnie wod- l nych, dla których woda jest środowiskiem, z którego pochodzą. Zwierzęta wtórnie wodne natomiast prze- szły w biegu ewolucji z lądu do środowiska wodnego, zachowując swe organy oddechowe typu lądowego, co najwyżej modyfikując je uzupełniająco w związku z przystosowaniem do życia w nowych warunkach. Zasadnicza ich organizacja, jako zwierząt oddycha- Jących powietrzem sprężystym, pozostała jednak lą- dowa. Do takich zwierząt należą owady wodne. ślimaki płucodyszne, ssaki wodne, częściowo także i ptaki naj dalej posunięte w przystosowaniu do zdo- bywania pokarmu w wodzie jak pingwiny, nury, alki. System tchawek, rozgałęzionych rurek oddechowych przenikających od zewnątrz całe ciało i doprowa- dzających powietrze do wewnętrznych organów, spo- tykamy u wszystkich owadów wodnych. Pod tym względem ostatnie nie różnią się od swych przodków lądowych. [hasła pokrewne: , Budowa domu, frezarki CNC, przyczepy samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Budowa domu frezarki CNC przyczepy samochodowe