Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Szczepienie ma powazne znaczenie dla

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Szczepienie ma poważne znaczenie dla praktyki ogrodniczej i rolniczej, ponieważ w ten sposób można rozmnażać na dobrze rosnącej podkładce rośliny trudno rozmnażające się z nasion, np. drzewa owocowe czy też róże, i utrzymywać je w ten sposób w uprawie. Po zaszczepieniu występują korelacje nieznanej natury pomiędzy obu partnerami, gdyż nie regenerują oni oddzielnie swych brakujących organów: podkładka — pędu, zraz — korzenia, lecz zrastają się, wytwarzając jednolity organizm. Po zrośnięciu się każdy z partnerów zachowuje niezmienione właściwości dziedziczne, jakkolwiek możliwa jest między nimi wymiana substancji pokarmowych, a dzięki temu pewien wzajemny wpływ na fenotypowe właściwości obu partnerów. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w takich szczepieniach, w których z kalusa, utworzonego na powierzchni zrostu, wyrastają pędy przybyszowe złożone z tkanek obu zrośniętych partnerów. Powstają w ten sposób tzw. ch ime r y. Chimery sektorialne mają część pędu lub liścia zbudowaną z tkanek podkładki, druga zaś część pochodzi ze zrazu. Szczególnie interesujące są tzw. chi mery peryklinalne, w których epiderma i niekiedy parę warstw zewnętrznych miękiszu korowego pochodzi Od jednego z partnerów, tkanki wewnętrzne natomiast od drugiego. Rośliny takie nazywamy również mieszańcami we g e t a ty wnymi; ich pokrój zewnętrzny może wywierać wrażenie prawdziwego mieszańca, powstałego w wyniku krzyżowania płciowego. W istocie jednak nie mają one nic wspólnego z mieszańcami w ujęciu genetycznym. Nawet w przypadkach tak ścisłego zrośnięcia się każda komórka lub warstwa komórek zachowuje swoje gatunkowe cechy nawet wówczas, gdy zja wiska korelacyjne pomiędzy tkankami należącymi do różnych gatunków uwidaczniają się w zewnętrznym pokroju rośliny, b. Mechanizm regeneracji. Fakt, że regenerat stanowi zazwyczaj celowe uzu ienîe uszkodzeń organizxnu, moŻna Objaśnić tylko tym, Że organizm wywiera pewien korelacyjny wpływ na odtwarzający się organ. [hasła pokrewne: , łóżka drewniane, ochrona mienia, hurtownia wólka kosowska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia wólka kosowska ochrona mienia łóżka drewniane