Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ta zasadnicza cecha srodowiska wodnego,

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ta zasadnicza cecha środowiska wodnego, jego wielokrotnie większa gęstość niż gazowego środowiska powietrznego, zadecydowała o obecności w wodzie mikroskopowego planktonu, który unoszony przez gęste środowisko płynne pozostaje w mniej lub więcej biernym stanie zawieszenia (plankton roślinny); lub przez nieznaczne ruchy aktywne wykonywane przez organy lokomocji drobnych, przesyconych wodą zwierzątek, jest w możności utrzymywać się w sta- nie prawie zbliżonym do zawieszenia (plankton zwie- rzęcy). W stosunku do zwierząt, których ciało ‘niewiele różni się gęstością od wody, czynnik gęstości, w tak rozrzedzonym środowisku jak powietrze, wyklucza. unoszenie zgodnie z zasadą Archimedesa, jak to jest w wodzie. Lwia część’ ciężaru zwierzęcia lądowego. bo 1akieś .799/800 lub wielkość do tej zbliżona, musi być unoszona przez własną siłę mięśniową. Stąd tak wielki rozwój muskulatury, zwłaszcza mięśni po- przecznie prążkowanych, tak znamiennych dla obu najważniejszych grup lądowych: kręgowców i sta- wonogów. Pod względem zatraty energetycznej, jaką zwierzę lądowe przejawić musi celem pokonania siły ciążenia ziemi, w związku z małą gęstością powietrza, jest w wyraźnie mniej korzystnej sytuacji od zwie- rzęcia wodnego. Z gęstością środowiska wiążą się także maksymalne . granice ciężaru i wzrostu u zwierząt lądowych w po- równaniu do wodnych. Największy słoń nie waży więcej niż 1125 dużego wieloryba. Fizjologicznym tego uzasadnieniem jest fakt, że siła zwierzęcia wzrasta proporcjonalnie do przekroju jego mięśni. czyli do drugiej potęgi, podczas gdy masa ciała – proporcjo- nalnie do trzeciej. Przy znacznym wzroście zwierzęcia lądowego stosunek nośnej siły do poruszającej się masy wyraźnie staje się coraz mniej korzystny. Wprawdzie istniały kiedyś wielkie gady, rozmiarami kilkakrotnie przewyższające dzisiejsze słonie, ale one właśnie wyginęły i można przypuścić, że nadmierne ich rozmiary były jedną z tych cech niekorzystnych, która, wraz z innymi czynnikami, współdziałała ku zagładzie olbrzymów. [patrz też: , deska elewacyjna, Hale magazynowe, Drabiny magazynowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna Drabiny magazynowe Hale magazynowe