Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Takim szerszym, calosciowym ujeciem. zblizajacym

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Takim szerszym, całościowym ujęciem. zbliżającym się w znacznym stopniu do ekologicżnego, odznaczają się także inne szkice Humboldta zebrane w “Obrazach natury” o stepach i pustyniach, o lla- nosach Wenezueli, o nocnym życiu zwierząt w lesie pierwotnym i in. Nie była to jednak jeszcze ekologia w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, która zrodziła się znacznie później, zbliżając się do tego stanu kilkoma etapami. Chronologicznie analizując dzieje rozwoju ekologii, należy zwrócić uwagę na dwie pozycje jakie ukazały się w Rosji, w wymienionym okresie przed ukazaniem się podstawowego dzieła Darwina. Jest to książka “rosyjskiego Francuza” Roulier, profesora uniwersy- tetu w Moskwie pt. ” Życie zwierząt w stosunku do warunków zewnętrznych”, Moskwa 1852 oraz pu- blikacja obszerna Siewiercowa N. A. p~. “Pierjodiczes- kije jawlenja w żizni zwierej, ptic i gadow Woronież- skoj gubiernii”, Moskwa 1855. – Książeczka Roulier zawiera trzy prelekcje o charakterze ekologicznym, które kończą znamienne uwagi autora, zalecającego, w przeciwieństwie do szu kania i opisywania nowych gatunków, tak w owe czasy modnego, badanie wszech- stronne środowisk okolicznych (chociażby pierwszej z brzegu kałuży) wraz Ż ich, ciekawym, urozmaiconym życiem. Praca Siewiercowa jest wszechstronnym opisem “życia na zewnątrz” omawianych grup kręgowców; badaniem ich. pokarmu, wyboru siedliska, ruchów, związków z klimatem, wędrówek, zależności między- gatunkowych i wewnątrzgatunkowych. – Obie prace są więc zdecydowanie ekologiczne, mimo że terminu tego, wprowadzonego później przez Haeckla, nie uzy- wają. Obaj przyrodnicy, przez badaczy radzieckich są uważani za pionierów ekologicznego patrzenia na zjawiska przyrody w Rosji. W roku 1861 Et. Goeffroy St. Hilaire w przedmowie do swego dzieła “Histoire generale des Regnes Orga- niques” zapowiada, że ostatni tom poświęcony będzie etologii, którą definiuje jako naukę o stosunkach or- ganizmu w obrębie rodziny, społeczeństwa, w skupie- niu i w zespole. Tom ten jednak nie ukazał się nigdy. [patrz też: , bębny kablowe, hala namiotowa, Kabina pod prysznic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bębny kablowe hala namiotowa Kabina pod prysznic