Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Tego rodzaju przedwczesna smierc mozemy

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Tego rodzaju przedwczesną śmierć możemy bezpośrednio wytłumaczy’ tylko w odniesieniu do tkanki kcrkox.vej, której komórki žamierają wskutek wytworzenia się A.v błonach nieprzepusžczalnych dla wody warstsv korka. W innych przypadkach nie znamy jeszcze przyczyn tego zjawiska. WS’daje się, że pomiędzy pewnymi komó±karrii szczególnie zaś k ó r kami cyz ro d cz y mi — mogą występować ograniczające czas ich życia. Koreldeje te, przynajmniej częściowo, Są związane czynnikami natury materialnej. Hodowlę r o śl in łîi•žs z y cnh bakterii, grzybów glonóxvv łnOżna prowadzić przew iviele pokôleń, lecz tyłko pod warunkiem stałego odnawiania pożywki; jest to konieczne nië tylko dlatego, aby zapobiec wyczerpywaniu się substancji pokarmowych, lecz raczej dlatego, że rozwijające się organizmy wydzielają do pożywki p r:od u k łzy z em i a n v Im a t er i i, które działają szkodliwie na wzrost i począwszy nia, go całkowicie. Fodobne zjawiska wystęm pują przypuszczalnie również organizmach wielokomórkowych po między komórkami poszczególnych tkanek. Szczególnie okolice organ ów r o z ni n a ż a n i wvwierają szkodli.vy wpiyw na organy wegetatywne. Organizmy jednokomórkowe prostej budowie rozmnażają się często d zi e l ąc się po prostu n a d w i e c zę Sc i, z których każda rozrasta się następhië do normalnych wymiarów. Przy takim sposobie rozmnażania nie dochodzi do wykluczenia peurnych części komórek, nie:ma więc zwłok, związku z tym, przynajmnžej w teoriiy nie ma zjawiska śmierci. Organizmy jednokomórkowe więc są p o t e n c j al fi: i e ni eśm i e r t e Ln e, jeżeli nie zginą wskutek opisanego wyżej zatrucia lub pod xvpływem czynnikăy pochodzących ze świata zewnętrznego. W miarę ewolucyjneoo poł,.vstawania organ}zrnów WżelOkomófkCwych wystąpiły w nich procesy różnicowania i podział pracy. [patrz też: , switche światłowodowe, Hale magazynowe, imprezy integracyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Hale magazynowe imprezy integracyjne switche światłowodowe