Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Temat “Zwierze i jego srodowisko”

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Temat “Zwierzę i jego środowisko” jest tak roz- legły i wielostronny, tak można dużo o nim pisać i tak rozmaicie, że z konieczności wymaga omówienia i sprecyzowania na wstępie. Właściwie całą zoologię można pod ten temat podciągnąć, Życie bowiem zwierzęcia, . jak r każdego innego. organizmu, możliwe jest jedynie w odpowiednim środowisku, w odpowied- nich warunkach zewnętrznych, z którymi organizm żywy pozostaje w nieustannej wymianie wzajemnej, warunkującej właśnie to, co nazywamy życiem. stąd wniosek, że każde badanie zoologiczne winno uwzględ- niać wpływy środowiska, o ile ma istotnie wyjaśniać zjawiska tak, jak przebiegają one w naturze. Tak więc fizjologia, analizująca czynności życiowe organizmów, sprowadzająca je w zasadzie do praw fizyki i. chemii, dochodzi do wniosku, że są one nie tylko następstwem właściwości wewnętrznych, ale zależą także od wpływów otoczenia. Podobnie morfo- logia, zajmująca się budową organizmów, w swej ana- lizie formy i struktury, stwierdza• najczęściej, że należy je rozumieć jako przystosowanie do wykony- wanej funkcji, oczywiście w odpowiednich warunkach środowiska, w którym żyją względnie żyły dawniej organizmy, Podobnie z wpływami środowiska muszą liczyć się także inne działy nauk biologicznych: em- briologia, genetyka, filogenia i paleontologia. Nasz temat “Zwierzę i jego środowisko” rozpatruje problem z punktu widzenia ekologicznego, z punktu widzenia tego środowiska bezpośredniego, które gatu- nek zwierzęcy względnie grupa osobników jednego gatunku, jego populacja, normalnie zamieszkuje. Etymologicznie termin ekologia oznacza naukę o domu (od słowa greckiego oikos – mieszkanie), czyli o tym naturalnym otoczeniu, środowisku, gdzie zwierzęta żyją i z którym znajdują się we wzajemnej wymianie. Dom zwierząt – to normalne warunki ich bytu, bez których życie jest niemożliwe. Z nimi bezpośrednio są powiązane, na nie reagują . [więcej w: , obróbka miedzi, Hydraulika siłowa, surowce wtórne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Hydraulika siłowa obróbka miedzi surowce wtórne