Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

To, ze owad jakis tr2yn:ta

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

To, że owad jakiś tr2yn:ta mę w zaroślach albo w lesie, pod liściem a nie na liściu, jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologicznego i wiele mówi o jego wymaganiach mikroklimatycznych, i jego zachowaniu się i środowisku w danej chwili i miejscu. Jest on tak samo formą zaroślową czy leśną jak i inny, trzymający się górnej strony liścia lub kory drzewa, ale, wymagając bardziej cienistej atmosfery pod liściem, niewątpliwie różni. się innymi wymaga- niami mikroklimatycznymi, innym stopniem tolerancji np. na warunki wilgotności. Zaczynająca się wiedza b i o k l i m a t o log i a. ma przed sobą nieograniczone wprost możliwości, gdy zacznie badać rzeczywisty klimat w jakim żyje każdy poszczególny gatunek w naturalnych warunkach, w różnych okresach życia i aktywności. Rozpatrywany jako czynnik ekologiczny w stosunku do zwierząt, klimat charakteryzują przede wszystkim. temperatura i określana przez opady wilgotność; wywierają te składowe największy wpływ, najściślej się splatają i stosunkowo łatwo dają się. ująć w przejrzy- ste W kresy nazywane klimogramamI. Na jednej ilość opadów atmosferycznych, na drugIej temperatury, ustalając je dla każdego miesiąca roku. Porównując klimogramy z krzywymi masowego roz- woju gatunków w poszczególnych miejscowościach możemy wyciągnąć wnioski o najkorzystniejszym dla danego gatunku klimacie. Badania takie znalazły szczególne zastosowanie przy hodowli zwierząt domo- wych. Amerykańscy badacze stwierdzili na przykład odnośnie kur i owiec tę ogólną zasadę, że klimat roz- maitych miejscowości tym bardziej nadaje się do ho- dowli, im więcej zbliża się do ojczystego klimatu ga- tunku w okresie rozrodu. Badanie klimatu globalnego znajduje także szerokie uwzględnienie w entomologii stosowanej przy analizie warunków życia groźnych, O rozległym zazwyczaj za- sięgu, szkodników roślin uprawnych. Wielokrotnie stwierdzono, że szkodnik okazuje się najniebezpieczniejszy, bo- wiem masowymi pojawami może tam z roku na rok zagrażać roślinom. [podobne: , fotki z budki, podłogi drewniane, rusztowania warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotki z budki podłogi drewniane rusztowania warszawa