Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Trzy te glówne sposoby poruszania

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Trzy te główne sposoby poruszania się zwierząt nektonicznych powtarzają się także i u b e z k r ę- g o w c Ó w, jakkolwiek wskutek zasadniczo odrębnej organizacji zwierząt niższych, przejawiać się mogą naj rozmaiciej , nie poddając się już tak prostej sche- matyzacji i ścisłemu porównaniu. Zjawiają się tu także sposoby lokomocji nieznane zupełnie u krę- gowców, jak odpychania się za pomocą strumienia wytłaczanej wody, bądź spod kurczliwego klosza [ak u meduz, bądź z jamy płaszczowej poprzez lejek• jak u głowonogów. Takim “rakietowym” sposobem, przez wytłaczanie raptowne wody z końcowej części jelita przez odbyt, poruszają się także larwy słodko- wodne niektórych ważek. Nie możemy dłużej zatrzymywać się nad innymi typami, bo wykroczyłoby to poza program książki, taka jest ich rozmaitość. W przeciwieństwie do zwie- rząt osiadłych, przytwierdzonych, znajdujących po- karm na miejscu i dla rozrodu nie potrzebujących się poruszać (zapłodnienie zewnętrzne, rozród drogą pączkowania), chroniących się przed wrogami reakcja- mi lokalnymi (kurczenie się, parzydełka), kształtem upodabniających się często do roślin, – zwierzęta nektoniczne cechuje zdolność lokomocji aktywnej, przejawiona najrozmaiciej, a przenosząca zwierzę z jednego miejsca na inne dla zaspokcjenia głównych potrzeb życiowych: odżywiania się.. rozrodu, ucieczki przed nieprzyjaciółmi i wrogimi siłami środowiska fizycznego. Plankton – unoszenie się w toni wodnej Inną grupą biologiczną organizmów toni wodnej jest plankton, organizmy unoszące się mniej lub więcej biernie, lub co najwyżej o słabych bardzo or- ganach lokomocji, tak że nie są w stanie oprzeć się prądom i falom, które je noszą i nimi kierują. Istnie- ją wszelkie możliwe przejścia między nektonem a typowym planktonem już chociażby przez to, że o obu tych typach lokomocyjnych zwierząt wodnych decydują oprócz organów ruchu i aktywności także i rozmiary. [więcej w: , deska tarasowa, szyny prądowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa przydomowe oczyszczalnie ścieków szyny prądowe