Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

U ladowych, które calkowicie zerwaly

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

U lądowych, które całkowicie zerwały łączność ze środowiskiem wodnym, takich stadiów larwalnych wodnych nie spotykamy. Jaja ich są najczęściej obficie w żółtko zaopatrzone i, po- dobnie jak formy dorosłe, zabezpieczone przez naj- rozmaitsze błony, skorupy lub osłonki przed zgub- nymi następstwami parowania; mogą też przechodzić rozwój zarodkowy względnie nawet młodzieńczy w ciele matki, u form żyworodnych. Prawdziwe lądowe zwierzę cechują więc przede wszystkim cztery adaptacje: aparat oddechowy przy- stosowany do atmosferycznego powietrza, odporność ciała na wysychanie, ściślej budowa zabezpieczająca płynność środowiska wewnętrznego, zapłodnienie we- wnętrzne, wreszcie rozwój bez larwalnego okresu wodnego. Jeżeli takie zwierzęta jak płazy (żaby, ropuchy, traszki, salamandry) prowadzą życie lądowe w sta- dium dorosłym, to jednak nie jest ono pełne. Wszy- stkie rozwojem związane są ze środowiskiem wodnym, mają zapłodnienie zewnętrzne i wodne stadia larwal- ne (nieliczne wyjątki np. żyworodna górska salaman- dra). Wszystkie w stanie dorosłym wymagają wilgotnej atmosfery, bowiem skóra, niedostatecznie zabezpie- czona przed parowaniem, powoduje szybką utratę wody z ciała. Oddychanie skórne odgrywa mimo istnienia płuc, co prawda prymitywnych, na ogół dużą rolę u płazów. Dowodzi tego unaczynienie skóry, Rozwój wiąże płazy ze środowiskiem wodnym. tym intensywniejsze im rozmiary i waga ciała są większe, co fizjologicznie tłumaczy się odwrotnym stosunkiem rozmiarów ciała do jego powierzchni. Płazy to grupa zwierząt ciekawa przez to, że nie zdołała rozwiązać ekologicznie pełnego przystosowa- nia się do życia lądowego, (zapłodnienie zewnętrzne, wodne stadia rozwojowe), zwłaszcza do suchych śro- dowisk (zachowała oddychanie skórne); aczkolwiek w ciepłych, wilgotnych rejonach globu i’ w bliskości wody, należy sądzić, czują się dobrze, bo wytworzyły liczne. gatunki przystosowane do urozmaiconych sied- lisk. “Więzy ekologiczne łączące żywy ustrój z jego oto- czeniem, szczególnie występują na jaw w środowisku wodnym. [podobne: , podnośniki towarowe, ogrody zimowe, Gotowe projekty domów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Gotowe projekty domów ogrody zimowe podnośniki towarowe