Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W latach powojennych, podobnie jak

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W latach powojennych, podobnie jak zagranicą tak i u nas, w Polsce Ludowej, zapanowały niezwykle korzystne warunki dla rozwoju ekologii, skupiające się szczególnie w Instytucie Ekologii PAN, Katedrze Ewolucjonizmu i Ekologii UW, Katedrze Ochrony Przyrody i Ekologii U.T., Katedrze Psychologii i Eto- logii zwierząt UJ i innych ośrodkach uniwersyteckich. Badania jeziorne, ściśle powiązane z ekologicznymi. prowadzi Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach na Mazurach; biologiczno-morskie – Morski Instytut Rybacki w Gdyni; leśne – Instytut Badawczy Leśni- ctwa. – Koordynacją badań zajmuje się Komitet Eko- logiczny PAN. Głównym wydawnictwem periodycz- nym jest “Ekologia Polska A” – drukująca prace oryginalne i “Ekologia Polska B” – zamieszczająca artykuły, dyskusje, referaty i recenzje. W literaturze naszej w ostatnich latach ukazało się kilka ważnych pozycji książkowych z dziedziny ekologii zwierząt oraz ogólnej: tłumaczenie dwóch książek amerykańskich (Allee i współautorzy “Zasady Ekologii Zwierząt” i Odum, “Podstawy Ekologii”) i jednej rosyjskiej (Naumow, “Ekologia Zwierząt”). Pierwsza jest obszernym dwutomowym kompendium, dwie pozostałe mają zakres podręczników na wyż- szym poziomie. Książki te, mimo swej dużej wartości, będąc tłumaczeniami, są w pewnym stopniu nam obce, tak pod względem oparcia o literaturę, jak rówrrież w ujęciu przykładów. Czwarta książka: “Myśl. ewolucyjna w Biogeografii i Ekologii”, w zespołowym opracowaniu pod redakcją prof. K. Petrusewicza, jest wszechstronnym ujęciem zagadnień ekologii, ale pod kątem ewolucjonizmu (t. IV “Problemów Ewolucjonizmu”, PAN) Wznowienie książki “Zwierzę i jego Środowisko”, wydanej w 1947 r., wydaje się uzasadnione. Książka zrodziła się na naszym terenie, jest polska. Nie rości sobie pretensji do dzieła na wyższym poziomie, nie jest podręcznikiem, choć może spełniać pomocniczą rolę przy nauce ekologii. Jest zarysem ekologii zwie- rząt w popularnym, dostępnym dla wszystkich ujęciu, ze szczególnym jednak podkreśleniem p r z y s t o s 0- w a w c z o Ś c i zwierząt do zewnętrznego środowiska. [hasła pokrewne: , bębny kablowe, surowce wtórne, agencja interaktywna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna bębny kablowe surowce wtórne