Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W odniesieniu do czynnika wilgotnosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

W odniesieniu do czynnika wilgotności wszystkie zwierzęta lądowe można podzielić na dwie krańcowe grupy, połączone jednak typami przejściowymi: h y- g r o t i l e (wilgociolubne) i k s e r o f i l e (sucholubne). Jest to jeden z zasadniczych podziałów ekologicznych fauny lądowej, dla której czynnik wilgotności po- wietrza ma tak doniosłe znaczenie. Hygrofile wymagają dużej zawartości pary wodnej w powietrzu, są mieszkańcami siedlisk cienistych, za-’ drzewionych, żyją pod ‘liśćmi, korą drzew, kamie- niami, na ziemi wilgotnej, często prowadzą życie nocne, unikają w zasadzie miejsc eksponowanych, naświetlonych i narażonych zwłaszcza na wysuszające działanie wiatru, Należą tu wszystkie zwierzęta lądowe pozbawione aparatu oddechowego typu lądowego, oddychające’ wprost skórą (wirki, wstężnice i pijawki lądowe z krajów tropikalnych oraz nasze dżdżownice) lub skrzelami oddychające skorupiaki (stonogi), a tak- że całe mnóstwo innych, oddychających tchawkami lub płucami, lecz o powłoce ciała naj widoczniej nie- dostatecznie zabezpieczającej przed parowaniem (mnó- stwo owadów trzymających się miejsc wilgotnych, wije, ślimaki, płazy, wiele ssaków leśnych), W przeciwieństwie do hygrofilów, kserofile wy- zwoliły się w znacznym stopniu. od niebezpiecznych, osuszających wpływów powietrza, mogą żyć w miej- scach nieraz bardzo suchych, otwartych wśród pól. stepów, i pustyń, prowadzą częstokroć życie wśród skwaru dziennego i pełnego nasłonecznienia (liczne motyle, błonkówki, trzyszcze, piaskowce, jaszczurki itp.). Taki, krańcowo odmienny od hygrofilów, tryb życia mogą prowadzić najczęściej dzięki powłoce ciała w dostatecznym stopniu zabezpieczającej przed utra- tą wody, przed wysychaniem. Należy jednak podkre- ślić, że jedynie typ przemiany materii decyduje o tym czy organizm jest kserofilem. Sama obecność zwie- rzęcia w miejscu suchym nie mówi jeszcze, że zwierzę jest kserofilem. Trzeba poznać’ jego sposób życia, może bowiem być aktywny nocą lub podczas dżdżystej pogody, jak np. ślimaki lądowe, wymagające do życia wilgoci, a jednocześnie ciepłych i zasobnych w wapień gleb. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, bębny kablowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bębny kablowe przydomowe oczyszczalnie ścieków stoiska targowe