Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

W przy padkach gdy galasy

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

W przy padkach gdy galasy mają bardzo zróżnicowane kształty, zakładamy, że atakujący roślinQ łowad buduje swe schronienie wydzielając stale, ściśle określonych miej scach substancje wzrostoWe do plżsfyOz- dów organów roślinnych; są tó zwykle fțvoiste narośla pows.ta!e z części łodyg, liści lub korzeni. LTakO pcžykład utworów ipierwszego typu można przytoezy& Często występu,iące na krzakach róż 1–azaezkowata galasy powstające w: wyniku nakłucia rośliny przez szypszyńca różanego. Muchówki te fiakłuWają zawiązki liści i pędów, które wytwarzaią liczne, zniekształcone liście (ryc. 28’7). typu histoidowego nŔ ryc.286 b- Jest to utwór występujący na liściach buka wskutek silnego lokalnego wzrostu powierzchni blaszki liściowej, wywołany przez równomyłkę bukową lub produkty jej wydzielanła. Bujająca tkanka zasklepia się w końcu na kształt torebki, mającej ujście w dolnej części, zamykając wewnątrz sprawcę. W wielu galasach oabywa się nastepme wzrost na grubość i wytwarzanie elementów sklerenchymatycznych, tak Że w końcu powstaje trwały twór ochraniający przebywającego w nim owada. Liczne włoski i cienkościenne komórki na wewnętrznych ścianach galasa służą często za pokarm dla galasówki. Wskutek działalności pasożyta zwierzęcego wykształca się na roślinie twór nie mający nic wspólnego z normalnym kształtem i funkcjami rośliny. Opisane przypadki wskazują, Że komórki i tkanki są niezwykle plastyczne oraz że tworzenie się organów i kształtów rośliny może zależeć od czynników natury materialnej. Powstawanie galasów jest jak gdyby swoistym doświadczeniem zorganizowanym przez przyrodę, umozliwiającym stwierdzenie tych faktów. Nasuwa się bowiem wniosek, że podobne działanie wywierać mogą pewne substancje podczas normalnego toku rozwoju. Hipoteza przypisująca specyficznym substancjom właściwości organotwórcze, regulujące normalne kształtowanie się niezróżnicowanych komórek embrionalnych, nie rozwiązuje oczywiście ostatecznie tajemnic związanych z rozwojem rośliny. Jeżeli w zielonych liściach tworzą się substancje wywołujące kwitnienie lub zakorzenianie się, mogą one skutecznie działać tylko tam, gdzie nagromadziły sie w odpowiedniej ilości w plazmie komórek embrionalnych. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka