Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wazna wreszcie jest rola wiatru

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ważna wreszcie jest rola wiatru jako czynnika roz- siedlenia gatunków. Normalnie korzystają zeń pewne małe pajączki, które na wytwarzanych przez siebie niciach niby “czasowy plankton” powietrzny, unoszo- ne zostają z początku prądami pionowymi ku górze a następnie poziomymi roznoszone mniej lub więcej daleko w słoneczne dni wrześniowe (“babie lato”). Zharmonizowały one swe obyczaje z czynnikiem ze- wnętrznym jakim jest wiatr. Jesienna ich wędrówka jest przenoszeniem się na zimowe siedliska leśne i rozsiedleniem gatunku. Inne przypadkowo mogą zawędrować na skrzydłach wiatru nieraz bardzo da- Pajączki “babiego lata” rozpoczynają lot podniebny. leko, jak te drobne mszyce z drzew iglastych znale- zione przez Eltona na Szpitsbergen, a pochodzące niewątpliwie z Półwyspu Kolskiego. W takich przy- padkach, liczbę których można znacznie powiększyć, ekologia podaje rękę. ściśle rozumianej zoogeografii, co jest zupełnie naturalne. Bowiem warunków życia zwierzęcia (“Ekologia bytu” – Sven Ekmana) nie- podobna ściśle odgraniczyć od sposobów jego roz- siedlenia (“Ekologia rozsiedlenia” – S. Ekmana). C i ś n i e n i e p o w i e t r z a jest ważnym czynni- kiem, do którego wszystkie zwierzęta lądowe tak czy inaczej są przystosowane. Na powierzchni ziemi jest ono bardzo znaczne, wynosi około 1 kg na 1 cm> czyli przeciętnie 20 000 kg na powierzchnię ciała człowieka. Równoważy je ciśnienie przeciwne gazów i płynów ciała, tak że go nie odczuwamy. Jedynie mniej lub więcej znaczne zmiany ciśnienia wywołują zakłócenia regulowane w pewnych granicach przez organizm. Badania doświadczalne ustaliły, że zwie- rzęta lądowe wytrzymują na ogół 15-krotne zwiększe- nie ciśnienia, podczas gdy dolną granicą wytrzymałości zdaje się być 1/3 atmosfery. [przypisy: , aranżacja wnętrz, Hale magazynowe, Kabina pod prysznic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz Hale magazynowe Kabina pod prysznic