Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wiec organizmy wieksze, meduzy, pewne

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Więc organizmy większe, meduzy, pewne ślimaki pelagiczne (Heteropoda), często nazywane drobną fauną powierzchni morza, w odróżnieniu od dużych aktywnych pływaków typu ssaków morskich, . ryb i głowonogów, pod względem zdolności lokomo- cyjnych są raczej grupą przejściową. Przejawiają ru- chy nieraz dosyć intensywne, ale wobec prądów silniejszych są za słabe, by nadać ciału określony kierunek. Jeszcze mriiej efektywne są ruchy własne u organizmów drobniejszych, nawiązujących do form najmniej szych, u których przystosowania do mniej lub więcej biernego unoszenia się w toni wodnej ujawniają się szczególnie. Wyraźniej niż gdzie indziej, w życiu planktonowym dostrzegamy kierowniczą zasadę fizyczną, która je wyjaśnia. Tonięcie ciała jest wprost proporcjonalne do jego ciężaru (a ściślej do nadwyżki ciężaru w stosunku do płynu, w którym jest pogrążone), zaś odwrotnie pro- porcjonalne do wielkości powierzchni ciała i lepko- ści płynu. Jednym z warunków prawdziwego życia plankto- nowego jest możliwe z b l i ż e n i e c i ę żar u c i a- ł a d o c i ę żar u wo d y, gdzie organizm żyje. W tym świetle stają się zrozumiałe te naj rozmaitsze przystosowania jakie dostrzegamy u organizmów planktonowych, a więc redukcja wszelkiego rodzaju obciążających ciało utworów, jak muszli, grubych pancerzy, szkieletu itp., dalej wytwarzanie ciał lżej- szych od wody, a będących najczęściej produktami przemiany materii np. kropelek tłuszczu, pęcherzyków gazu względnie powietrza; przepojenie ciała wodą, tak często nadające szklistą przejrzystość zwierzętom planktonowym (meduzy, grzebienice, sprzągle, larwa Chaoborus ). Drugim warunkiem zmierzającym bardziej pośred- nio do życia planktonowego jest zwiększenie powierz- chni ciała, bądź przez naj rozmaitszego typu wyrostki, kolce, igiełki, tarczowate spłaszczenie ciała, bądź po prostu przez zmniejszenie rozmiarów, co równoznaczne jest ze stosunkowym zwiększeniem powierzchni w odniesieniu do objętości ciała. [podobne: , domy z drewna cena, blacha trapezowa, Opakowania kartonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha trapezowa domy z drewna cena Opakowania kartonowe