Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wiekszosc zwierzat sta- locieplnych wytrzymuje

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Większość zwierząt sta- łocieplnych wytrzymuje stosunkowo• rozległą skalę wahań termicznych zewnętrznych, zachowując stałą ciepłotę, są więc typowymi eurytermami ekologiczny- mi, choć nie brak także wśród nich prawdziwych ste- notermów, czułych bardzo na oscylację zewnętrznej temperatury jak np. małpy lub ssaki arktyczne. Zwierzęta zmiennocieplne, w przeciwieństwie do ciepłokrwistych, stałocieplnych ptaków i ssaków, mają temperaturę ciała niewiele co różną od tempe- ratury otoczenia. Mówimy niewiele różną a nie iden- tyczną, ponieważ i pośród nich spotykamy gatunki, które przez proces oddychania i szybkie ruchy mogą wytwarzać dostateczne ilości ciepła, by podnosić nie- raz o kilka stopni temperaturę ciała ponad zewnętrzną. Niekiedy ta różnica może wynosić nawet kilkanaście stopni jak np. u motyli zmierzchnic (Sphingidae) podczas lotu, lub u ciepłowodnej ryby morskiej – tuńczyka. Nie posiadając jednak wystarczających urządzeń regulacyjnych, szybko zazwyczaj tracą wy- twarzane przez siebie ciepło, które promieniuje .na zewnątrz. Wiele takich owadów żyje w górach, gdzie insolacja jest szczególnie silna. Inne, aczkolwiek nie specjalnie górskie, jak pewne szarańczaki, motyle modraczki i gatunki rodziny Satyridae, ryjkowiec szeliniak Hylobius abietis, ciepłolubne pluskwiaki ‘u Eurygaster nastawiają mniejszą lub większą powierzchnię swego ciała na bezposrednie dzIa- łanie promieni świetlnych. Reguluiąc W taki sposob dopływ ciepła do ciała. Stwierdzono również, ze owady (szarańczaki), zamieszkujące bardzo gorące pustynie podczas operacji słońca, drogą transpiracji obniżają temperaturę ciała w stosunku do zewnętrz- nej, tak wysokiej, że zagrażałaby naj widoczniej ich życiu. Jak o tym przypomina P.A. Buxton, znany ba- dacz życia zwierzęcego pustyń, martwe okazy tych samych gatunków, leżące obok, mają z reguły wyższą temperaturę niż żywe. Tak więc i zwierzęta zmiennocieplne najczęściej przejawiają pewną termoregulację. Jedynie te, które zamieszkują środowiska o temperaturze stałej, np. jaskinie lub glebę oraz prowadzące nocny sposób życia, pozbawione są, jak się zdaje całkowicie termo- regulacji i mają temperaturę ciała identyczną z oto- czeniem. [hasła pokrewne: , siłowniki hydrauliczne, obróbka miedzi, odzież ochronna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obróbka miedzi odzież ochronna siłowniki hydrauliczne