Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Woda i lad – dwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Woda i ląd – dwa główne środowiska życia Swiaty przeciWieństw Środowiska, w których żyją organizmy, można naj- ogólniej podzielić na wodę, powietrze, glebę i wnętrze organizmów. Jeżeli jednak wnętrze organizmów, jako w zasadzie wtórne środowisko zbliżymy do. płynnego a zwłaszcza morskiego, z którym ma ono pewne cechy wspólne, zaś glebę po której poruszają się i gdzie żyją liczne zwierzęta będziemy traktować razem z powietrzem jako środowisko przejściowe od wodne- go do lądowego; wówczas liczba zasadniczych śro- dowisk życia sprowadzi się do dwóch najważniejszych: wo d y i l ą d u. “Woda i ląd są to najbardziej sprzeczne żywioły spośród . wszystkich, wśród których na planecie naszej możliwe jest życie zwierząt … Woda. jest to królestwo jednostajności, ląd – królestwo przeci- wieństw; w wodzie wszędzie jednakowa gęstość, jednakowy opór ruchom stawiany, światło rozproszo- ne, którego natężenie słabnie prawidłowo w miarę zagłębiania się w przestworza wodne, niewielkie róż- nice temperatury, wielki : spokój, gdyż ruch .. wody tylko na powierzchni się odbywa: Na: lądzie mamy spokojną ziemię i wlecznie ruchliwą lekką atmosferę; tu suchość, tam znów wielką wilgoć; pogodę, to znów deszcz i burze, upał i chłód, lato i zimę, światło i cień, dzień i noc; a przy tym jak różne bywa pokrycie ziemi od lasu dziewiczego począwszy, na stepie i pustyni, gdzie czasem tylko zjawia się nędzna roślinność” (Simroth – Biologla zwierząt). Istotnie woda stwarza warunki życia inne niż śro- dowiska lądowe – powietrze. Ma inne właściwości fizyczne, inny skład chemiczny, jest zasadniczo in- nym żywiołem. Jedna i ta sama roślina, strzałka wodna, uzdolniona do życia częścią swych pędów pod wodą, częścią na powierzchni, częścią nad wodą w po- wietrzu, okazuje różną budowę i kształt liści w obu środowiskach, a także na granicy ich zetknięcia. [przypisy: , elewacje drewniane, kabina prysznicowa, surówki bawełniane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje drewniane kabina prysznicowa surówki bawełniane