Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wyjatkowym raczej jesto plywanie n

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Wyjątkowym raczej jest• pływanie n o t o n e k t Y c z n e, nazwane od pluskolca (Notonecta), pływającego na grzbiecie, brzuchem od góry, stosowane wśród ryb przez pewne sumy, przez niektóre raki morskie oraz trylobity (Aeglina). Skośnie orientują oś ciała do powierzchni (k l i n o n e k t Y c z n i e). podczas pływania jaszczuro- kształtne gady jak: krokodyle, słynny Amblyrhin- chus z wysp Galapagos, a z płazów – traszki. Wresz- cie pionowo trzymają się w wodzie (h y P s o n e k- t Y c z n i e) koniki i igły morskie. W razie gdy motorem jest ogonowa część ciała na- leży się liczyć z u ł o ż e n i e m jej pł e t w y: pio- nowa, typowa dla większości ryb, działa przez boczne wyprężne. ruchy, podczas gdy pozioma posuwa zwie- rzę do przodu uderzając w płaszczyźnie pionowej (delfiny) względnie wykonuje ruchy śrubowe jak u wielorybów. Funkcjonowanie płetwy ogonowej zależy także od jej k s z t a ł t u. Płetwa symetryczna, jak u większości ryb, działa izobatycznie, nadaje poziomy ruch zwie- rzęciu. Natomiast płetwy o rozmaicie ukształtowanych płatach nie mogą nadawać ciału ruchu ściśle pozio- mego. E p i b a t y c z n e, jakie widzimy u jesiotra, o silnie rozwiniętym płacie górnym wraz z końcową częścią ciała, nadają ruch ku dołowi, podczas gdy h Y p o b a t y c z n e, o dłuższym płacie dolnym wy- pychają zwierzę ku górze (np. rybkę latającą – Exo- coetus). Kształt płetwy najczęściej harmonizuje z roz- maicie zlokalizowanym u różnych zwierząt punktem ciężkości ciała, momentem w nie mniejszym stopniu decydującym o kierunku ruchu niż sam kształt płetwy. [podobne: , aranżacje wnętrz, kamienie ozdobne, hurtownia wólka kosowska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacje wnętrz hurtownia wólka kosowska kamienie ozdobne