Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wymaga to najcze- sciej wiekszych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Wymaga to najczę- ściej większych oczów i nastawionych w zasadzie na małą odległość. Oczy ryb, głowonogów, skorupiaków i innych zwierząt morskich są oczami krótkowidzów, nastawionymi na odległość co najwyżej do 1-2 m, podczas gdy u lądowych, zwłaszcza kierujących się wzrokiem kręgowców, zasięg widzenia jest bardzo daleki. Efektownym przykładem różnic widzenia w wodzie i na lądzie są oczy czterooka (Anableps tetrophthal- mus), ryby zamieszkującej wody Amazonki, rzeki znanej z całego mnóstwa osobliwych typów ryb. Obserwacje stwierdzają, że czterook trzyma się naj- chętniej mulistych wód przybrzeżnych, pływając przy samej powierzchni w ten sposób, że część .grzbietową głowy wraz z górną “połową” oczów wystawia nad wodę, podczas gdy reszta ciała jest pogrążona. Taki przypowierzchniowy sposób życia harmonizuje naj- widoczniej z przepołowioną budową narządów wzroku. Obie części oka, górna i dolna, “powietrzna” i “wod!. na”, mają też dosyć znaczne różnice w budowie źrenicy, soczewki, siatkówki itp., słowem widzą roz- maicie w związku z różnicami bodźców świetlnych w powietrzu i wodzie. Czterook ilustruje bardzo dobitnie, że warunki widzenia w obu środowiskach są różne i że gatunek, który nie zdecydował się na patrzenie w jednym tylko środowisku, lecz jedno- cześnie rozgląda się w obu, tak różnych jak. woda i powietrze, musi mieć do tego organy rozmaicie zbudowane. Powietrze jest średnio osiemset razy mniej gęste od wody, z czym przede wszystkim wiąże się jego minimalna siła unoszenia. W stosunku do roślin czynnik ten wespół z dużym na ogół naporem po- ruszającego się powietrza, tłumaczy niezwykły wprost rozwój wszelkiego rodzaju usztywniających urządzeń szkieletowych, tak bardzo znamiennych dla wysokich i dużych drzew, wyróżniających bardzo roślinność lądową od unoszonych przez środowisko płynne wielkich roślin wodnych. W wodzie morskiej rosną olbrzymie, kilkadziesiąt metrów długie _ glony jak Macrocytis, pozbawione zupełnie sztywnych tkanek zdrewniałych, które służyłyby im za podporę. Wy- jęty z wody glon jest wiotki, opada na ziemię, tymczasem w wodzie unosi się swobodnie, podtrzy- mywany przez gęste środowisko płynne. [więcej w: , Rekuperatory, fotki z budki, Zbiorniki betonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotki z budki Rekuperatory Zbiorniki betonowe