Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Wytworzone wówczas biwalenty grupuja sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Wytworzone wówczas biwalenty grupują się w płaszczyźnie równikowej grą przypadku, tak że z każdej pary bądź Ojcowski chromosom, bądź też macierzysty zwrócony jest do jednego bieguna; po następującym rozłączeniu partnerów zostaje on włączony do danego jądra potomnego. Jeśli istniâły różnice w kkładzie dziëdžicznym obu organizmów rodzicielskich, wówczas przy komórek rozrodczych musi nastąpić niejednakowy rozdział zawiązków dziedzicznych na poszczególne g o n y i . konsekwencji, potomstwa pochodzącego z rozmnażaniâ płciowego można obserwować Ściśle określone, dające się ująć statystycznie prawidłowości w występowaniu cech dziedzicznych. Prawidłowości uwarunk0țvarie tym sposobem rozdziału zawiązków sformułował jasno po raz Pierwszy Grzegorz Mendel (1865), wszelako bez znajomości wykrytego znacznie później ich cytologicznego, związanego z procesem podziału redukcyjnego. Jeśli przyjmiemy jako najprostszy przypadëkr że rośliny ojcowska i macierzysta, których komórki płciowe połączyły się (k y ż ow a n i:e: czyli łąezenië dwóch gamet o różnym składzie dziedzicznym), różniły się tylko j e d n ą c e chą, będzie ona w ściśle określony sposób przekazywana potomstwu. a. Mieszańce. :Jako przykład podamy wyniki krzyżowariia dwóch ras (liftii czystych, S. 386) dziwaczka (Mirabilis jalapa)r różniących się: barwą kwiatów; znamiona Słupków jednej rasy zostały zapylone pyłkiem drugiej rasy i w ten sposób nastąpiło zapłodnienie komórek jajowych w zalążkach. Jedna rasa: ma kwiaty czerwone, druga zaś białe. W diploidalriydh komórkach ciâła czerwono kwitnącej rośliny w określonych, odpowiadających sobie miejscach dwóch homologicznych Chromosomów występuje jednym z aĂvi ą z ku d zi:e dz i c z nynm (zwanym g e— n e ln albo ezy nxłikiem dži ed z i czn y m) czerwonej barwy kwia— tu; w komórkach biało kwitnącej rasy występuje także po jednym zaWiązku barwy białej (ryc. 288). Geny, które w homologicznych chromo— somach zajmują :ściśle to samo miejsce, nazywamy a I l e] o m o r fa m:i, czyli a I I e 1 am i. [patrz też: , lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka