Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Z checia tez powracamy nad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Z chęcią też powracamy nad staw, nad wody by popatrzeć, po- myśleć nad nią i zapoznać się z jej życiem, “wczuć się” w organizmy ją zasiedlające, tworzące w każdym poszczególnym zbiorniku niby pewną całość, odrębny świat ” mikrokosmos” , ekosystem jak to się dziś mówi, w pewnym stopniu samowystarczalny i nie- zależny, podlegający własnym prawom, które usiłując wiązać zjawiska, jak gdyby rozumiemy. A jednak pomimo tej bliskości życia wodnego jest nam ono dość odległe. Woda jest żywiołem raczej nam obcym, gdyż jako organizmy lądowe nie jeste- śmy w stanie w takim stopniu “wczuć się” w to życie tak, jak to możemy uczynić odnośnie innych organi- zmów, zwłaszcza zaś wyższych, podobnie jak i my pogrążonych nie w wodzie, lecz w oceanie atmosfe- rycznego powietrza, na dnie którego żyjemy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zwłaszcza wyobrazić so- bie istoty oddychania w wodzie. Potrzeba oddychania powietrzem rozpuszczonym w wodzie wydaje się być najistotniejszą różnicą, jaka cechuje organizmy wodne w porównaniu do lądowych i w znacznym stopniu czyni trudniejszym ich rozumienie. Przemianę materii w związku Z tym organizmy wodne mają inną, nie- wątpliwie bardziej powolną, mniej intensywną, nie- kiedy może nawet utrudnioną przez gorsze warunki oddychania. Ponadto woda jest żywiołem znacznie gęstszym od powietrza i ta jej cecha wpływa w szczególności na warunki unoszenia się i lokomocji. Sposób poruszania się decyduje o wyglądzie zwierzęcia, o jego typie biologicznym, ekologicznym. Inne są także w wodzie warunki odżywiania, inne fizyczne i chemiczne czyn- niki grożące życiu osobnika, a tym Samym inne po- trzeby samoobrony i przystosowania; inaczej w wo- dzie działają bodźce świata żewnętrznego, co wymaga potrzeby innych organów zmysłów; inne są warunki przemiany materii, rozrodu itp. Słowem inny jest świat organizmów wodnych, ponieważ inne jest ich środowisko. Zycie to można jedynie zrozumlec w związku ze środowiskiem, z którym jest jak naj- ściślej zharmonizowane. [przypisy: , producent drzwi, Automatyka przemysłowa, mobilne piaskowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Automatyka przemysłowa mobilne piaskowanie producent drzwi