Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Zaleznoscia od pokarmu, wyzwolonego w

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Zależnością od pokarmu, wyzwolonego w pewnym stopniu od temperatury zewnętrznej organizmu stało- cieplnego, tłumaczyć należy zdobycie przez nie kra- , jów polarnych w zasadzie niedostępnych dla większo- ści zmiennocieplnych. Temperatura niska ich nie zraża, o ile tylko znajdą niezbędne źródła pokarmu. A pokarmu tam jest wiele zwłaszcza przy brzegu morza. Korzystają zeń przede wszystkim najrozma- itsze ptaki, mewy, rybitwy, kormorany, burzyki, alki, nury i in., które rozradzają się w takich nieraz ilościach, że, dosłownie pokrywają całe skały nad- brzeżne, tworząc tzw. gór y p t a s i e, nieodzowny element krajobrazu dalekiej północy. Na cyplach kontynentów południowych na mroźnych wyspach i lodowcach pobrzeżnych wielkiego lądu Antarktydy odpowiadają im liczebnością pingwiny. Z morza w krajach arktycznych żyją również ssaki, niedź- wiedź biały, a w wodzie liczne gatunki fok i wielo- rybów. Roślinożercę, wół piżmowy, renifery, lemingi znajoują pokarm w postaci mchów” porostów i innej roślinności .tundry, Za roślinożercami podążają dra- pieżcy: rosomak, wilk, lis polarnny, sowa śnieżna i in. Stall mieszkańcy wysp i pobrzeży Antarktydy: pingwiny. tych właśnie zwierząt stałocieplnych nadaje piętno zimnym krainom biegunowym, a nie drobne zabłą- kane bezkręgowce lądowe, wiodące rięd erry i bardzo ciężki żywot w niezwykle tr.udnej walce z fizycznymi warunkami środowiska. Podobnym tryumfem nad .zmiennocieplnymi w wal- ce o zdobycie wysokich szczytów górskich nie mogą się jednak poszczycić zwierzęta stałocieplne z powodu głównie nie dostatecznych źródeł pożywienia. Tam jednak nawet na wysokie szczyty Himalajów dotarły owady, jak tego dowiodły badania kilku niedawnych ekspedycji. W szczelinach skał i pod kamieniami stwierdzono liczne gatunki owadów, odporne na niskie ciśnienie, brak pokarmu i tlenu. Ciemne płaty utwo- rzone z gęstych skupień skoczogonków ubarwiają śniegi górskie jeszcze na wysokości ponad 6000 m. [podobne: , mobilne piaskowanie, naprawa aparatów cyfrowych, wypożyczalnia samochodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mobilne piaskowanie naprawa aparatów cyfrowych wypożyczalnia samochodów