Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Znamy liczne takie zwierzeta, jak

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Znamy licżne takie zwierzęta, jak chociażby ptaki błotne, ssaki wodne lub pająki żyjące na trzci- nach, do których jeszcze powrócimy przy omawianiu zespołów błot i mokradeł w rozdziale o formacjach lądowych. H y d r o b i o n t a m i natomiast będą orga- nizmy, których środowiskiem bytowania jest woda; tutaj też najcześciej przebiega rozwój tych zwierząt. Ekologiczna rola wiatru i ciśnienia powietrza Zanim przejdziemy do omówienia klimatu jako całości, parę słów poświęcimy roli wiatru jako czyn- nika ekologicznego rozpatrywanego oddzielnie. Wiatr działa wielostronnie na organizmy, na ich zachowanie i obyczaje, a pośrednio na wygląd i strukturę gatun- ków, wpływając także bardzo wyraźnie na rozsiedle- nie wielu z nich. O osuszającej roli wiatru, wzmaga- jącego transpirację, już była mowa i wiemy, że ma wpływ na całą przemianę materii, zwłaszcza u form niedostatecznie zabezpieczonych przed parowaniem; wiatr staje się wówczas prawdziwie selekcjonującym czynnikiem składu zespołów. Wiatr działa także jako czynnik mechaniczny, z którym walczyć muszą zarówno większe jak i mniej- sze zwierzęta latające. Walka najczęściej kończy się usuwaniem z miejsc wystawionych na bardzo silne prądy powietrzne. Ciekawa jest także reakcja ptaków na wiatry różnych kierunków, co z łatwością można obserwować u nas na brzegu morza. Mewy orientują się pozytywnie (głową do wiatru) na wszystkie kie- runki oceanicznych prądów powietrznych, podczas gdy unikają wyraźnie, zwłaszcza zimą, mroźny; wiatrów kontynentalnych, chronią się przed nimi w ukryte miejsca. Wrony i gawrony żerujące tuż obok na plaży reagują wręcz przeciwnie. Na zbliżanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych, liczne owady już zawczasu reagują obronną reakcją; zanim ukryją się całkowicie, zniżają stopniowo lot z górnych warstw do przyziemnych, powodując tym samym obniżanie się odżywiających się nimi ptaków lata- jących, jaskółek i jerzyków. Zapewne większość tych reakcji owadów na wiatr znajdzie wyjaśnienie w to- warzyszących dynamicznemu stanowi powietrza zja- wiskach parowania i temperatury. [patrz też: , pokoje zagadek, obróbka miedzi, parapety granitowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obróbka miedzi parapety granitowe pokoje zagadek